Toldregler
Opdateret over en uge siden

Nedenfor kan du se information omkring toldsatser samt toldregler.
Når du rejser som privat, skal du være opmærksom på, at der ofte beregnes told af de varer, du tager med ind i landet.
Toldreglerne er forskellige alt afhængig af, om du rejser inden eller uden for EU, din alder, samt hvilke produkter du har med.

Få mere information på hjemmesiderne Toldpriser samt Skat.

Der tages forbehold for ændrede toldsatser.

Medlemslandene i EU

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Regler og love kan ændres og er derfor uden ansvar for SkovRejser.dk.

Generelle regler

Når du rejser inden for EU, kan du i det fleste tilfælde frit tage varer med fra andre EU-lande, hvis varerne skal benyttes til privatforbrug til dig selv og/eller din husstand. Det er derfor ikke lovligt at indføre varer med henblik videresalg.

Regler og love kan ændres og er derfor uden ansvar for SkovRejser.dk

Tobak, spiritus samt medicin

Nedestående regler gælder som udgangspunkt for cigaretter og spiritus, dog har SKAT nogle specifikke retningslinjer.

Regler for alle 16-17 årige:
∙ Tobak: Du skal være fyldt 18 år for at tage tobak med.
∙ Alkohol: Du må tage øl og vin med en styrke på op til 16,4 % med til Danmark. f. eks. bordvin 90 liter (rød-, hvid- og rosévin) og øl 110 liter.

Regler for alle over 18 år:
Tobak må du medbringe:
∙ Cigaretter: 800 stk.
∙ Cigarillos: 400 stk. (max 3 g/stk.)
∙ Cigarer: 200 stk.
∙ Røgtobak: 1 kg

Alkohol må du medbringe:
∙ Spiritus (over 22 % alkohol): 10 liter
∙ Hedvin (under 22 % alkohol): 20 liter
∙ Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin): 90 liter
∙ Øl: 110 liter

Medicin og andre former for lægemidler til mennesker og dyr kan medtages til privatforbrug i en kortere periode. Se mere på lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Regler og love kan ændres og er derfor uden ansvar for SkovRejser.dk.

Benzin, diesel, fyringsolie samt bekæmpelsesmidler

Benzin, diesel og fyringsolie kan du frit medtage til privatforbrug, så længe det opbevares i dit køretøjs brændstoftank eller i en reservedunk.


Hvis du skal indføre bekæmpelsesmidler til f.eks. rottegift eller træbeskyttelse er det nødvendigt at du først har en særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen. Se mere på miljøstyrelsens hjemmeside

Regler og love kan ændres og er derfor uden ansvar for SkovRejser.dk.

Kød, kæledyr samt en række andre varer

Der gælder specifikke regler indenfor

∙ Kæledyr, kød, æg, mælk, ost og andre animalske fødevarer.

∙ Narkotika og varer, der kan bruges til at producere narkotika

∙ Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer

∙ Våben og sprængstoffer

∙ Fyrværkeri

Det er vigtigt, hvis du har et beløb fra 10.000 EURO (svarer til ca. 75.00 DKK) eller derover, at informere SKAT. Dette er gældende uanset valuta, og om beløbet er i kontanter, rejsechecks eller lignende. Du kan finde mere information omkring ovenstående på SKATS hjemmeside.

Regler og love kan ændres og er derfor uden ansvar for SkovRejser.dk.

Hvad må du have med hjem, når du rejser udenfor EU?

Reglerne for EU-rejser gælder også, hvis du har været på rejse i et EU-land, hvor du har købt varer, men rejser ind i Danmark fra et land udenfor EU. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at dine varer er købt i et EU-land.

Tøj, smykker og elektronisk udstyr

Du må have varer (som f.eks. tøj, smykker og elektronisk udstyr) med for højst 3.250 kr. hvis du ankommer til Danmark med fly eller skib eller for 2.250 kr. hvis du ankommer med bil, bus eller tog, uden at betale told og afgifter.

Hvis varerne overstiger disse beløb, skal du henvende dig til SKAT og betale told og afgifter af varerne.
Hvis en af varerne koster mere end 3.250 kr. eller 2.250 kr. skal du betale told og afgifter af hele varens værdi.
Du kan ikke undgå at betale told og afgifter ved at tage varen med ad flere omgange eller ved at lade flere personer tage forskellige dele af varen med til Danmark.

Regler og love kan ændres og er uden ansvar for SkovRejser.dk.

Hvis du har haft varerne med hjemmefra

Hvis du havde varerne med, da du rejste fra Danmark, kan du tage dem med ind i Danmark igen uden at betale told og afgifter. Men husk, at du kan blive bedt om at dokumentere, at du har købt varerne i Danmark eller har haft dem med fra Danmark eller et andet EU-land. Som dokumentation kan du bruge kvitteringer og fakturaer.


Udryddelsestruede dyr og planter.

Det er forbudt at importere truede dyre- og plantearter til Danmark. Dette gælder eksempelvis havskildpadder, mange krokodillearter, tigre og andre store kattedyr. Reglerne gælder også for døde dyr, døde planter og souvenirs fra dyrene.

Det er en god ide at undersøge reglerne, før du tager af sted. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.
Er du usikker på, om en vare er ulovlig at tage med hjem, bør du lade være med at tage den med.

Regler og love kan ændres og er uden ansvar for SkovRejser.dk.

Kød, lægemidler, kæledyr samt en række andre varer

Der gælder særlige regler for:

∙ Kød, æg, mel, ost og andre animalske fødevarer. Læs mere på fødevarestyrelsen hjemmeside.
∙ Lægemidler til mennesker og dyr. Du kan tage lægemidler med til dig selv for en kortere periode. Læs mere på lægemiddelstyrelsen hjemmeside.
∙ Kæledyr. Læs mere på fødevarestyrelsen hjemmeside.

∙ Nartotika og varer, der kan bruges til at producere narkotika.

∙ Varemærkeforfalskede og piratkopiende varer.

∙ Våben og sprængstoffer.

∙ Fyrværkeri

∙ Bekæmpelsesmidler. Du skal have en særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen for at kunne indføre bekæmpelsesmidler som fx roundup, rottegift og træbeskyttelse. Se mere på www.mst.dk

Nogle varer er det forbudt at have med, fx narkotika. Andre varer kan du få en tilladelse til at tage med. Hos SKAT kan du få at vide, om der gælder særlige regler for de varer, du gerne vil have med, og om du skal søge om en tilladelse.

Beløb svarende til mere end 10.000 euro. Rejser du med valuta (uanset hvilken) som svarer til over 10.000 € (ca. 75.000 DKK) skal dette oplyses til SKAT. Dette gælder uanset om pengene er i kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

Regler og love kan ændres og er uden ansvar for SkovRejser.dk

Cigaretter og spiritus

∙ Cigaretter: 200 stk.

∙ Cigarillos: (max. 3 g/stk.) 100 stk.

∙ Cigarer: 50 stk.

∙ Røgtobak: 250 g

∙ Spiritus: (over 22 pct. alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus) 1 liter

∙ Hedvin: (på eller under 22 pct. alkohol, fx portvin og sherry, samt mousserende vin, som fx champagne) 2 liter

∙ Bordvin: (fx rød-, hvid- og rosévin) 4 liter

∙ Øl: 16 liter

∙ Motorbrændstof: (i reservedunke, ud over indholdet i dit køretøjs normale tank) 10 liter

Husk at du skal være 17 år for at have tobaksvarer, spiritus og vin og øl med.

Regler kan ændres og er uden ansvar for SkovRejser.dk

Sådan gør du, når du ankommer til Danmark

Når du ankommer til Danmark, skal du nogle steder gå igennem en rød eller en grøn kanal. Har du varer med, som du skal betale told og afgifter af, skal du henvende dig til SKAT i den røde kanal. Det gælder også, hvis du ikke ved, om du kan tage dine varer med uden at betale told og afgifter.

Er der ingen rød kanal, skal du henvende dig i toldekspeditionen, hvis du har varer med, som du skal betale told og afgifter af, eller hvis du ikke ved, om du skal betale told og afgifter.


Hvis du overtræder reglerne for, hvor meget du må have med uden at betale told og afgifter, får du en bøde. Som regel er bøden to gange det beløb, du skulle have betalt i told og afgifter. Ud over bøden skal du betale tolden og afgifterne.

Besvarede dette dit spørgsmål?