Alle samlinger
Under rejsen
Klager & Utilfredshed med hotel
Klager & Utilfredshed med hotel
Opdateret over en uge siden
klager skov rejser.jpg

Klager

Vil du klage over dit ophold, skal du klage til det tyske rejsebureau, du har købt rejsen hos. Vi vil som formidler gerne hjælpe dig med at behandle klagen.


Klagen skal sendes via formularen nederst på denne side.

Rejsebureauet skal have klagen senest én måned efter, du er kommet hjem fra ferie.

Vi anbefaler, at klagen er konkret, og at du vedhæfter dokumentation og underskrift fra guiden samt billedebeviser. Skriv i klagen, at du ønsker en økonomisk kompensation. Kompensationen beregnes ud fra “Frankfurter Tabellen”, som er et standardskema. Det er rejsearrangørens beslutning, hvilken kompensation de giver.

Når klagen er sendt, har rejsebureauet 12 uger til at behandle klagen. Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du vælge at "anke". Hvis du efter ankens afgørelse stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte en advokat, som kan hjælpe dig videre.

SkovRejser.dk har ingen indflydelse på afgørelsen.

Utilfreds med værelset eller hotellet?

Det absolut bedste, du kan gøre, er, at finde en løsning mens du er på ferien. Det er meget svært at få medhold i en klage, når du først er kommet hjem uden at have forsøgt at finde en løsning sammen med guiden. Søg derfor dialogen med vedkommende, mens du er på ferien, så rejseselskabet har en reel mulighed for at hjælpe dig. Hvis du ikke er tilfreds med løsningen, så gør opmærksom på det med det samme.


Fortæl guiden om dit problem, og hvad du er utilfreds med. Tag billeder og få guiden til at underskrive din klage. I de fleste tilfælde er det muligt at flytte jer til et andet værelse eller et andet hotel. Det er rejsebureauets og hotellets ansvar at finde et værelse eller et hotel, der er af samme standard som det købte.

Vores erfaring viser, at det er meget svært at få kompensation for blandt andet udvalg af mad, beskidte faciliteter, eller hvis værterne er uhøflige. Det er meget individuelt, hvad man som gæst forventer og finder uacceptabelt.

Vi modtager meget gerne feedback, da vi løbende vurderer, om enkelte hoteller under standard, skal fjernes fra vores hjemmeside.

Hvad skal du være opmærksom på i din klage?

Ønsker du stadig at klage efter hjemkomst, er følgende vigtigt:


- Guiden/rejseselskabet skal vedkende sig problemet, mens du er på hotellet ved at give en fysisk underskrift/en sms/besked på, at noget ikke er i orden. Det er svært at få medhold i en klage efterfølgende uden underskrift fra guiden. Du kan finde guidens nummer i dine rejsedokumenter.


- Vedlæg så meget dokumentation som muligt. Billeder er god dokumentation.


- Vær konkret og læg ikke for mange følelser i din klage. Skriv i klagen, at du ønsker en økonomisk kompensation. Det er rejsearrangørens beslutning, hvilken kompensation de giver. Ofte orienterer de sig ud fra Frankfurter Tabellen.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du forsøger at finde en løsning på destinationen - det sikrer dig en bedre ferie.

Besvarede dette dit spørgsmål?