Alle samlinger
Under rejsen
Klager & Utilfredshed med hotel
Klager & Utilfredshed med hotel
Opdateret over en uge siden
klager skov rejser.jpg

Klager

Vil du klage over dit ophold, skal du klage til det tyske rejsebureau, du har købt rejsen hos. Vi vil som formidler gerne hjælpe dig med at sende klagen.


Klagen skal sendes via formularen nederst på denne side.

Utilfreds med værelset eller hotellet?

Det absolut bedste, du kan gøre, er at finde en løsning, mens du er på ferien. Så undgår du at skulle sætte gang i en klageproces efterfølgende.


Fortæl hotellets personale og guiden om dit problem og hvad du er utilfreds med. Tag billeder og få guiden til at underskrive din klage. I de fleste tilfælde er det muligt at flytte til et andet værelse eller et andet hotel. Det er rejsebureauets og hotellets ansvar at finde et værelse eller et hotel der er af samme standard som det købte.

Hvad skal du være opmærksom på i din klage?

Ønsker du stadig at klage efter hjemkomst, er følgende vigtigt:
- Guiden/rejseselskabet skal vedkende sig problemet, mens du er på hotellet. Det er svært at få medhold i en klage efterfølgende uden underskrift fra guiden.
- Vedlæg så meget dokumentation som muligt. Billeder er god dokumentation.
- Vær konktret og læg ikke for mange følelser i din klage. Skriv i klagen at du ønsker en økonomisk kompensation. Det er rejsearrangørens beslutning, hvilken kompensation de giver. Ofte orienterer de sig ud fra Frankfurter Tabellen.
- Send din klage senest 1 måned efter hjemkomsten.
Når klagen er sendt har det tyske rejsebureau 12 uger til at behandle klagen. Er du efter afgørelse utilfreds, skal klagen behandles ved en tysk domstol.
Vi anbefaler på det kraftigste, at du forsøger at finde en løsning på destinationen - det sikrer dig en bedre ferie.

Besvarede dette dit spørgsmål?